De äldre blir fler och fler och utgör snart en tredjedel av befolkningen.

De blir också ofta – tyvärr – mycket sjuka och behöver vård, ofta i landstingets regi.

Det är då med stor oro som vi från äldreorganisationerna ser hur geriatriken i landet missgynnas, hur vårdplatser dras in, hur skrämmande låg, för att inte säga obefintlig, geriatriken är i läkarut­bildningen m m.

Ett direkt förslag från vår sida är att på Akademiska sjukhuset

inrätta en ÄLDREVÅRDSENHET, på samma sätt om man t ex har särskild enhet för barn, och att samtidigt verka för att geriatriken i läkarutbildningen får rimliga proportioner, så att denna enhet med tiden kan förses med specialister på äldres sjukdomar.

 

Percy Westerlund, ordförande UPS
Sven-Olof Larsson, kassör UPS
Roland Edwardsson, vice ordförande UPS
Ewon Engqvist, sekreterare UPS