Närvarande: Josefine Åhrman, tf färdtjänstchef, Mikael Norberg-Winberg, kvalitetsansvarig på Färdtjänst, representanter för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, Synskadades ordförande, HSO:s ordförande, Neuroförbundets ordförande (alla i Uppsalaavdelningen). Färdtjänst = kontoret nedan.

Gatu- och samhällsmiljönämnden har via ett pressmeddelande beslutat

  1. att ledsagare får följa med i bilen. Ingen kostnad för ledsagare om man reser ensam och betalar 80 kronor.
  2. ledsagare enligt LSS med beslut före 2008 gäller fortsättningsvis

Tidigare har domstol endast beslutat om ledsagare i färdtjänst, men med detta myndighetsbeslut medges nu ledsagare även på vårdplatsen.

Den 31 mars är sista dag ör ansökan. Man räknade med att få 1 600 ansökningar men fick in 2 000. Ligger fortfarande efter i handläggningen av dem.
Från 1 april räknas alla inkommande ansökningar som nya.

Kontoret har fått två uppdrag från nämnden:

  1. se över om man får ta med hemtjänstpersonal
  2. får kompensation om resan misslyckas = resegaranti

Kontoret medger att hjälpmedel kan ställa till problem, en taxi tar inte hur många rullatorer som helst.
Man kan planera sin egen resa om man vill samåka.
Arbetsresorna blir fler ensamåkningar.
Kontoret har kortat ner slingorna för att få ner restiden.

Tidigare kritiserat knappval vid uppringning är borttaget, nu knappar resenären in sitt personnummer eller väntar kvar.
Väntetiden i telefon vid beställning är uppmätt och är över dag i snittvärde 3 minuter. I dagens läge är man nere på 0,44 minuter.
Uppringningen fungerade inte den 12 januari. Lämnar personen sitt telefonnummer (knappar in det) hittar systemet det numret och ringer upp. De närvarande bekräftade att det fungerar bra..

Kritiken att omvägstider medvetet förlänger resorna är inte riktigt. Restiden får överstiga max 20 minuter.

Kontoret skall kunna planera om och sätta in en ny bil om taxibolagen har någon bil att sätta in. Möjligheter finns att bryta slingan och sätta in en ny bil.

I nuvarande läge omöjligt att begära rökfria bilar eller bilar för allergiska personer.

Det installerade datasystemet är 40 år gammalt och används av alla kommuner i Sverige. Det har byggts på vartefter önskemål inkommit och Mikael Norberg-Winberg utvecklar systemet tills m leverantören vartefter behov uppkommer. Dalarna, den senaste kommunen att införa systemet, gjorde det 2007.

En referensgrupp bestående av användare av färdtjänsten skall inrättas. Vi får komma med förslag på namn. De närvarande från de olika föreningarna var nöjda med färdtjänsten men de representerade å andra sidan arbetande medlemmar.

Den här referensgruppen träffas igen om en månad.

 

Sven-Olov Larsson / Ewon Enqvist