I maj 2012 gav äldrenämnden kontoret för hälsa, vård och omsorg i uppdrag att utreda möjligheten att tillämpa lagen om valfrihet vi upphandling av särskilda boenden för äldre. Nämnden har också fattat beslut om direktiv för utredning innehållande de frågeställningar som utredningen ska besvara.

>> Läs Uppsala kommuns ”utredning rörande möjligheten att tillämpa lagen om valfrihetssystem vid upphandling av särskilda boenden”.