För tredje året i rad har Socialstyrelsen frågat alla äldre med äldreomsorg vad de tycker om sin vård och omsorg. Vi har tagit fram resultaten för särskilda boenden i Uppsala och tittat hur de förhåller sig till rikets genomsnitt. Vårt mål har varit att få fram en samlad bild av kvaliteten i Uppsala äldreomsorg och vi har försökt identifiera potentiella problemområde, som Socialstyrelsen uppmuntrar till i sitt rapport:

“Sammanställningarna kan användas av kommuner och andra utförare i det systematiska förbättringsarbetet och bör analyseras lokalt. Det är särskilt viktigt att studera de resultat som är mindre positiva eftersom de indikerar att verksamheten inte fungerar optimalt.”

För att bättre tolka enkätens resultat har vi också tagit hänsyn till boendenas utförare och inriktning. Vi presenterar resultaten i en serie tabeller med färgade celler för att hjälpa läsaren.

> Ladda ner ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” (pdf 2,3M)