Uppsala den 26 maj 2015

Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS) har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Tiundaskolan.

Det kan tyckas vara märkligt att vi som pensionärssammanslutning skall yttra oss över planen för en skola. Men som offentligt utrymme är skolgården dels ett genomgångsområde dels också en plats för vila och rekreation. Man planerar dessutom ett kompletterande grönområde – Tegnérparken och Stabbyparken.

I utredningen tar man upp bullerproblematiken och anvisar rimliga lösningsförslag.

För plan och byggruppen inom UPS

Sten Lundgren
Sammankallande.