2014-10-10

Uppsalapensionärernas samarbetsråds Stadsplaneringsgrupp har granskat detaljplanen för Kungsängen 1:8.

Vi välkomnar att man nu äntligen bygger förskolor och lekskolor för stadsdelens barn. Det har saknats. Sådana byggnader borde ha varit inplanerade från början när man planlade området. Kommunens politiker försvarade sig med att man trott att stadens äldre skulle flytta in i området och lämna sina hem i ytterområden dit barnfamiljer kunde flytta. Men man byggde inte en stadsdel lämplig för äldre människor utan en stadsdel utan parker, livsmedelsaffärer och kommunal service. När man nu bygger skolor i den enda lite större parken man har utom några små trädplanteringar nära ån och i Mjölnarparken undrar man var äldre människor kan slå sig ner i en mer rofylld miljö. I planen hänvisar man de som vill gå till en park att ta sig över ån till de västra stadsdelarna. Anna Petreus park blir mindre och de träddungar som finns i närheten tas bort.

I kommunens parkplan står att parker skall kunna erbjuda en rofylld miljö och finnas inom 300 meter för invånarna. Det finns människor som är och blir äldre i Kungsängen. Vi tycker att innan man bygger ytterligare bostäder i stadsdelen bör man säkerställa att det finns parker och parksoffor i stadsdelen samt affärer och service som gör att även äldre människor har en trivsam utemiljö, mataffärer och service i sitt närområde och inte hänvisas att ta sig till andra stadsdelar för att få del av det som är nödvändigt i det dagliga livet.

Stadsplaneringsgruppen inom UPS