Programgruppen på Storgatan 11

Den arbetsgrupp som för UPS räkning genomfört föreläsningsprogrammet på Storgatan 11 under senare år har meddelat att den inte fortsätter under 2025!
Hur utvecklar vi (UPS) programverksamheten från 2025?
Styrelsen har diskuterat frågan under senare tid. Vi anser att detta är en bra verksamhet som riktar sig till alla 65+ som har möjlighet att komma till Träffpunkten på Storgatan. Föreläsningarna speglar en bred verksamhet och olika områden som kan vara intressanta för kommunens äldre och komplettera föreningarnas verksamhet.
Några aktuella frågor
Vi behöver personer som kan vara delaktiga från hösten 2024 med att ta fram programidéer och delta i en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram ett program för 2025?
Vi är därför tacksamma för synpunkter på programgruppens föreläsningar och ser fram emot förslag till verksamhet!

Hans Nordström
Ordförande
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS)

VÅRENS ORDFÖRANDEKONFERENS

Datum: Torsdag den 2 maj 2024
Tid: 13.30-16.00
Plats: Storgatan 11, (övre salen).

PROGRAM
13:30 – 13:35 Inledning, Hans Nordström
13:35 – 14:00 Äldreombudsmannen årsrapport 2023, Heléne Stenlund
14:00 – 14:30 Information om Patientombudsmannens arbete, Helena
Ronnestål
14:30 – 14:45 Kaffepaus
14:45 – 15:15 Redovisning av Uppsala kommuns innerstadsstrategi, Henrik
Ljungman och Ida Wizelius
15:15 – 15:55 Presentation av överenskommelse om kommunens
äldreomsorg, kommunalråden Tobias Smedberg och Stefan
Hanna
15:55 – 16:00 Avslutning, Hans Nordström

UPS ordförandekonferens

INBJUDAN TILL VÅRENS ORDFÖRANDEKONFERENS

Datum : 2 maj 2024 tors.

Tid       :  1330-1530

Plats     : Storgatan 11,(övre salen).

Du är som ordförande i din förening är välkommen att ta upp ärenden som är angelägna för kommunens pensionärer. I så väl stort som smått.

Kan du inte själv delta, skicka gärna någon annan styrelseledamot.    

Inbjudan, program och anmälningsblankett sänds till föreningarnas ordförande inom en vecka!