UPS Uppdaterar hemsidan

UPS hemsida har fått ett nytt utseende, strävan är att hålla den uppdaterad löpande med information om vårt arbete.

Under fliken aktiviteter lägger vi in information och protokoll från våra arbetsgrupper. Övriga flikar innehåller kallelser/anteckningar/protokoll från medlemsmöten och styrelsen.

Telefonnummer o mail till styrelsen finns tillgängligt såväl som en aktuell medlemsförteckning.

Under fliken föreläsningar lägger vi ut programmet som vår programgrupp har på träffpunkten storgatan 11.