Ordförande har ordet

Hej, jag har nu varit ordförande i 8 månader, en lärorik och utvecklande tid. Vi har en aktiv styrelse som är engagerad och aktiv i de olika verksamheterna som vi driver. Samråd äldres vård och arbetet med detaljplaner har präglat verksamheten tillsammans med påverkansarbetet i kommunala pensionärsrådet och i andra uppdrag. Jag vill tacka våra medlemsföreningar för det engagemang som de visar, det inspirerar mig!
Från mig till er alla, ett riktigt
God Jul och Gott Nytt år!