Samarbetsform

Vi har ett samarbetsavtal med Uppsala kommun som innebär att pensionärsrörelsen i Uppsala kommun företrädes av Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS)

För mer info klicka på länk till kommunens KPR sida Kommunala pensionärsrådet – Uppsala kommun

Här finns länk till Regionens pensionärsråd Handlingar och protokoll – Instans – Pensionärsrådet (360online.com)