Medlemsföreningar

UPS är en paraplyorganisation för 51 pensionärsföreningar med ca 16 000 medlemmar.
Uppdaterades senast: 2023-06-03

Medlemsföreningar och föreningsmail

Arbetarrörelsens historieförening

Finlandssvenskarna i Uppsala

Lötenträffens pensionärsförening

PLI – Pensionerade Lärares Intresseförening

PRO Almunge
almunge@pro.se

PRO Björklinge
bjorklinge@pro.se

PRO Bälinge
balinge@pro.se

PRO Eriksberg
eriksberg@pro.se

PRO Fjärdingen
fjardingen-luthagen@pro.se

PRO Fålhagen
falhagen@pro.se

PRO Gottsunda-Sunnersta
gottsunda-sunnersta@pro.se

PRO Knutby
knutby@pro.se

PRO Kultur Uppsala
kultur.uppsala@pro.se

PRO Kungsängen
kungsangen.uppsala@pro.se

PRO Postens pensionärsklubb
posten@pro.se

PRO Rasbo-Rasbokil
rasbo-rasbokil@pro.se

PRO Storvreta
storvreta@pro.se

PRO Svartbäcken
svartbacken@pro.se

PRO Södra Hagunda
sodra.hagunda@pro.se

PRO Tuna-Stavby
tuna-stavby@pro.se

PRO Vaksala-Danmark
vaksala-danmark@pro.se

PRO Vattholma
vattholma@pro.se

RPG Gamla Uppsala

RPG Årstakyrkan

Röde Hanen

Seniorklubben Odd Uppsala

SeniorNet

SKPF avd 3
uppsala.avd3@skpf.se

SPF Seniorerna Almunge-Knutby
almunge-knutby@spfseniorerna.se

SPF Seniorerna Björken
485bjorken@spfseniorerna.se

SPF Seniorerna Danmark-Funbo
danmark-funbo@spfseniorerna.se

SPF Seniorerna Ekebyhus

SPF Seniorerna Eriksberg-Nova

SPF Seniorerna Fyris

SPF Seniorerna Gottsunda
gottsunda@spfseniorerna.se

SPF Seniorerna Idun
ordforande.spf.idun-uppsala@protonmail.com

SPF Seniorerna Linné
linne@spfseniorerna.se

SPF Seniorerna Luthagen
luthagen@spfseniorerna.se

SPF Seniorerna Norunda

SPF Seniorerna Sunnersta

SPF Seniorerna Sävaådalen

SPF Seniorerna Södra Oland

SPF Seniorerna Uppsala City

SPF Seniorerna Vaksala-Almtuna

Uppsala Demensförening
info@uppsalademensforening.se

Uppsala emeritikrets för präster och diakoner

Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening

Uppsala Senioruniversitetet USU

Uppsalapolisens pensionärsförening

Veteranerna

VISION i U:a, pensionärssektion