Samarbetsform Sam

UPS arbetar med att påverka utvecklingen för en äldrevänlig kommun, för med information klicka på länken till kommunen. https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/aldrevanlig-kommun

Vi arbetar med detaljplaner för Uppsala stad

Vi arbetar med landsbygdsfrågor

Vi arbetar med trafikfrågor

Vi deltar i arbetet med kommunens lokala överenskommelse med föreningar (LÖK)

Vi deltar i arbetsgruppen som jobbar med kulturhuvudstaden