Kategoriarkiv: UPS Aktuellt

UPS Uppdaterar hemsidan

UPS hemsida har fått ett nytt utseende, strävan är att hålla den uppdaterad löpande med information om vårt arbete.

Under fliken aktiviteter lägger vi in information och protokoll från våra arbetsgrupper. Övriga flikar innehåller kallelser/anteckningar/protokoll från medlemsmöten och styrelsen.

Telefonnummer o mail till styrelsen finns tillgängligt såväl som en aktuell medlemsförteckning.

Under fliken föreläsningar lägger vi ut programmet som vår programgrupp har på träffpunkten storgatan 11.

Insändare till UNT

Äldrenämnden har beslutat att minska antalet seniorrestauranger samt helgstänger alla utom en, detta beslut har tagits utan dialog med pensionärsföreningarna.

Äldrenämnden väljer att minska öppettiderna vid seniorrestaurangerna och därmed tillgängligheten för pensionärerna.  Vi äldre har ett långt liv bakom oss och vill vara med och tycka till om vad kommunen behöver prioritera för att de äldre ska få ett bra liv. Även vid sämre tider där prioriteringar behöver göras!

En hel stadsdel med många äldre blir nu utan möjligheter till att inta luncher, träffpunkt mm.  Tunabackar, Svartbäcken, Bärby Hage  har ingen möjlighet till varken skollunch, träffpunkt eller seniorrestaurang. Betänk extra kostnaden med färdtjänst, lunchkostnader osv.

Hans Nordström

Ordförande

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS)