Om UPS

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

UPS representerar 51 pensionärsföreningar med ca 17000 medlemmar, bevakar, påverkar och informerar kommunen i KPR, Kommunala pensionärsrådet, i Äldrenämnden AU och i Äldrevänlig Kommun. Äldrebostäder, tillgänglighet, trafikmiljön, kollektivtrafiken, servicefrågor är bl. a. frågor som drivs och bevakas i KPR. Vård och omsorgsfrågor i kommunens särskilda boenden drivs av SÄV, Samråd Äldres Vård, och vid behov lyfts i Äldrenämndens arbetsutskott.
Många remisser besvaras, olika frågor vad gäller äldre, oavsett storlek bevakas av UPS olika arbetsgrupper.

Under våren hölls årsmötet samt en ordförandekonferens. Under hösten kommer vi ha möte 26 oktober där vi fastställer budget 2024 samt beslutar om medlemsavgiften, 23 november blir det Ordförandekonferens.

Ser fram emot ett bra samarbete med våra medlemsföreningar under 2023

För UPS styrelse

Hans Nordström
Ordförande.