Om UPS

Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd

UPS representerar 51 pensionärsföreningar med ca 16000 medlemmar, bevakar, påverkar och informerar kommunen i Kommunala pensionärsrådet (KPR), vi träffar också Äldrenämndens AU kontinuerligt.

I UPS har vi fyra arbetsgrupper:

Samråd Äldres Vård (SÄV), inom denna verksamhet är det ombud utsedda som besöker äldreboenden och rapporterar! Från 2024 så ingår hemtjänsten i verksamheten,. Ombuden träffas sedan tillsammans med kommunen och ansvariga för att rapporterar om besöken.

Samråd Samhälle, vi har en grupp som arbetar med kommunens Vi svarar till kommunen om hur vi uppfattar utvecklingen samt svarar på detaljplaner.

Programgrupp vi har en programverksamhet på Storgatan 11 där vi har föreläsningar på onsdagar.

Trafikgrupp, vi har startat en trafikgrupp som skall arbete med trafikmiljön i kommunen.

Andra områden som vi bevakar är Äldrevänlig kommun, Lokala föreningars överenskommelse med kommunen (LÖK), Effektiv o nära vård samt landsbygdsfrågor

Under våren 2024 hålls årsmötet samt en ordförandekonferens. Under hösten kommer vi ha möte där vi fastställer budget 2025 samt beslutar om medlemsavgiften, vi planerar också för en Ordförandekonferens i höst.

För UPS styrelse

Hans Nordström
Ordförande.