Mötesplan

Kommande möten med kommunala pensionärsrådet och med Äldrenämndens presidium

  • KPR möte  Fredag 01-dec Stadshuset 13:00 15:30
  • ÄLN presidium Torsdag 07-dec Stadshuset 09:00 10:00