Mötesplan

Kommande möten med kommunala pensionärsrådet och med Äldrenämndens arbetsutskott

  • KPR möte  Fredag 16 februari Stadshuset 13:00-15:30
  • ÄLN arbetsutskott möte 17 april 9:00-10:00
  • KPR möte Fredag 17 maj Stadshuset 13:00- 15:30
  • KPR möte Fredag 6 september Stadshuset 13:00-15:30
  • ÄLN arbetsutskott möte 21 november 9:00-10:00
  • KPR möte Fredag 6 december Stadshuset 13:00-15:30
  • UPS inbjuds till Äldrenämndens strategidagar, planering pågår.