Arbetsplan SÄV

UPS STYRELSE tillhanda 2023-05-25 per mail
Ordföranden Hans Nordström informerades 2023-05-22.

Beslutsfattare
Karin Näslund-Westman / SÄV ansvarig
Yvonne van Baal / Sekreterare i Arbetsgruppen
Anna Gelvås ingår i Arbetsgruppen

Beslut taget per telefon den 17 maj 2023.
CAPSULAMBESLUT GÄLLANDE SÄV PLANERINGSDAG 30 MAJ 2023.

INSTÄLLD PLANERINGSDAG FÖR SÄV
SÄVS planeringsdag 30 maj1000-1530 på Storgatan ställs in.
Enligt arbetsgruppen för få anmälningar, 17 anmälda av 35 ombud.
Orsaker till beslutet.
Arbetsgruppen bedömer att det är för få anmälningar. En större del av de som
tackat nej till planeringsdagen uppger andra aktiviteter.
Åtgärder utifrån beslutet.
Alla som anmälts sig fick beslutsmeddelande18 maj-19 maj per mail och eller
telefon. Inkallad föreläsare fick meddelandet samtidigt.
Lokal på Storgatan 11 avbokades.
Gruppens slutsatser.
I slutet på maj har seniorföreningar mycket aktiviteter och Studentexamen,
skolavslutningar och konfirmationer äger rum denna tid. Arbetsgruppens beslut
är att tidpunkten för planeringsdagarna för SÄV ska ses över i höstens arbete.

Nytt datum för Planeringsdagen.
Lokal bokad den16 aug. kl.1000-1530 på Storgatan 11.
Kallelse skickas ut i juni.

2023-05-25
Karin Näslund -Westman
SÄV-ansvarig.