Styr dokument

Typ av möteDagDatumPlatsMötet startar
StyrelsemöteOnsdag17-janStorgatan 11 Nedre sal13:00
StyrelsemöteOnsdag28-febStorgatan 11 Nedre sal13:00
StyrelsemöteTorsdag21-mar 13:00
StyrelsemöteTisdag02-aprStorgatan 11 Rum 1113:00
StyrelsemöteOnsdag22-majStorgatan 11 Nedre sal13:00
StyrelsemöteTisdag20-augStorgatan 11 Rum 1113:00
StyrelsemöteOnsdag25-sepStorgatan 11 Nedre sal13:00
StyrelsemöteTisdag12-novStorgatan 11 Rum 1113:00
StyrelsemöteOnsdag18-decStorgatan 11 Nedre sal13:00