Medlemsmöten

Planerade medlemsmöten 2024

ÅrsmöteTorsdag21-mar
OrdförandekonferensTorsdag02-maj
HöstmöteTorsdag24-okt
OrdförandekonferensTorsdag28-nov

Minnesanteckningar från Ordförandekonferens, 27 april 2023

2 maj 2023 | UPS Aktuellt

Plats              Storgatan 11 Tid                13.30– 16.00 Mötets öppnande Rådets nye ordförande Hans Nordström öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Närvarande 28 deltagare enligt bifogad närvarolista…

läs mer