Programgruppen på Storgatan 11

Den arbetsgrupp som för UPS räkning genomfört föreläsningsprogrammet på Storgatan 11 under senare år har meddelat att den inte fortsätter under 2025!
Hur utvecklar vi (UPS) programverksamheten från 2025?
Styrelsen har diskuterat frågan under senare tid. Vi anser att detta är en bra verksamhet som riktar sig till alla 65+ som har möjlighet att komma till Träffpunkten på Storgatan. Föreläsningarna speglar en bred verksamhet och olika områden som kan vara intressanta för kommunens äldre och komplettera föreningarnas verksamhet.
Några aktuella frågor
Vi behöver personer som kan vara delaktiga från hösten 2024 med att ta fram programidéer och delta i en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram ett program för 2025?
Vi är därför tacksamma för synpunkter på programgruppens föreläsningar och ser fram emot förslag till verksamhet!

Hans Nordström
Ordförande
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS)