UPS ordförandekonferens

INBJUDAN TILL VÅRENS ORDFÖRANDEKONFERENS

Datum : 2 maj 2024 tors.

Tid       :  1330-1530

Plats     : Storgatan 11,(övre salen).

Du är som ordförande i din förening är välkommen att ta upp ärenden som är angelägna för kommunens pensionärer. I så väl stort som smått.

Kan du inte själv delta, skicka gärna någon annan styrelseledamot.    

Inbjudan, program och anmälningsblankett sänds till föreningarnas ordförande inom en vecka!