VÅRENS ORDFÖRANDEKONFERENS

Datum: Torsdag den 2 maj 2024
Tid: 13.30-16.00
Plats: Storgatan 11, (övre salen).

PROGRAM
13:30 – 13:35 Inledning, Hans Nordström
13:35 – 14:00 Äldreombudsmannen årsrapport 2023, Heléne Stenlund
14:00 – 14:30 Information om Patientombudsmannens arbete, Helena
Ronnestål
14:30 – 14:45 Kaffepaus
14:45 – 15:15 Redovisning av Uppsala kommuns innerstadsstrategi, Henrik
Ljungman och Ida Wizelius
15:15 – 15:55 Presentation av överenskommelse om kommunens
äldreomsorg, kommunalråden Tobias Smedberg och Stefan
Hanna
15:55 – 16:00 Avslutning, Hans Nordström