Ettusen fyrahundra människor dör varje år pga fallskador. De flesta är över 65 år. Det är tre ggr fler än de som dör i bilolyckor. Tre äldre dör varje dag pga fall. De här är hemska siffror och en djup tragedi för de inblandade och anhöriga. Det är fem ggr fler som hamnar på sjukhus pga fallskador än de som skadas i trafiken. Kostnaden för alla fallolyckor uppgår till 22 miljarder kronor. De är en summa som borde få ansvariga politiker att fundera över hur de pengarna istället skulle kunna användas förebyggande.

Uppsala kommun genomför sedan några månader ett projekt för att försöka minska andelen fallskador. Det är bra. I Uppsala rapporteras ca 6000 fallskador/år. Det är skrämmande många olyckor. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL finns en ökad medvetenhet ang detta problem. Verksamheterna inom särskilda boenden och hemtjänsten gör riskbedömningar och genomför åtgärder för att förebygga riskerna. Från UPS sida frågar vi oss om åtgärderna är de rätta eftersom skadorna inte minskar.

UPS anser att det saknas en politisk vision och målsättning för att minska detta lidande. Därför måste kommunens politiker ta beslut om en nollvision när det gäller fallskador. Vision finns när det gäller trafikolyckor och med omsorg om Uppsalas medborgare i allmänhet och de äldre i synnerhet borde ett sådant beslut tas. Program och tidplan måste arbetas fram annars kan vi inte se att detta problem tas på allvar.

Jan Ask
Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd
Ordförande