UPS redovisar här sin sammanställning av resultat av Socialstyrelsens brukarundersökning år 2017. Redovisningen koncentreras till några jämförelser med landet som helhet, med jämförbara kommuner samt över perioden 2013-2017. Vidare pekas på några problemområden, som bör föranleda närmare granskning. De siffror som redovisas är andel positiva svar i procentenheter.

Jämförelser med riket

Frågor
Andel positiva svar (%)
Riket Uppsala kommun
F4 Fick du plats på det äldreboende du ville bo på? 88 85
F5 Trivs du med ditt rum eller lägenhet? 74 73
F6 Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena? 64 59
F7 Är det trivsamt utomhus runt ditt boende? 66 66
F8 Hur brukar maten smaka? 75 73
F9 Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen? 69 67
F10 Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? 73 66
F11 Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? 49 39
F12 Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp? 61 59
F13 Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 94 92
F14 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 80 79
F16 Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? 88 87
F17 Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende? 86 83
F18 Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? 64 60
F19 Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga? 58 54
F20 Händer det att du besväras av ensamhet? 34 37
F21 Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov? 76 79
F22 Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov? 57 60
F23 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov? 84 77
F24 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? 82 81
F25 Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet? 47 46
Andel svarande 53,80% 55,70%

Påtagligt färre positiva svar i Uppsala på 6 frågor:

 • F11 Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? (-10%)
 • F10 Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? (-7%)
 • F23 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov? (-7%)
 • F6 Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena? (-5%)
 • F18 Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? (-4%)
 • F19 Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga? (-4%)

Uppsala får 3% fler positiva svar än riksgenomsnittet på frågor om ensamhet (F20), tillgång till sjuksköterskor (F21) och läkare (F21). Alla andra frågor får en lägre andel positiva svar än riksgenomsnittet.

 

Jämförelser med andra kommuner

Frågor
Andel positiva svar (%)
Uppsala kommun Genomsnitt
F4 Fick du plats på det äldreboende du ville bo på? 85 85
F5 Trivs du med ditt rum eller lägenhet? 73 75
F6 Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena? 59 62
F7 Är det trivsamt utomhus runt ditt boende? 66 70
F8 Hur brukar maten smaka? 73 74
F9 Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen? 67 66
F10 Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? 66 70
F11 Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? 39 49
F12 Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp? 59 60
F13 Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 92 93
F14 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 79 78
F16 Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? 87 88
F17 Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende? 83 85
F18 Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? 60 63
F19 Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga? 54 60
F20 Händer det att du besväras av ensamhet? 37 35
F21 Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov? 79 76
F22 Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov? 60 58
F23 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov? 77 83
F24 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? 81 81
F25 Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet? 46 48

Kommunerna som ingår i jämförelsen är Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Norrköping, Västerås och Örebro.
Helsingborg är sämst bland dessa, Jönköping bäst. Uppsala får färre positiva svar än de flesta andra städer.
Jämfört med genomsnittet av de 8 städerna underpresterar Uppsala på följande frågor:

 • F11 Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? (-9%)
 • F19 Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga? (-5%)
 • F23 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov? (-5%)
 • F10 Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? (-4%)

När vi jämför Uppsalas siffror med Jönköpings så konstaterar vi att i Jönköping exempelvis tycker 18% fler att de informeras om tillfälliga förändringar (F11) och 15% fler är nöjda med aktiviteterna (F18).

 

Jämförelser över 5 år (2013-2017)

Frågor
Andel positiva svar (%), Uppsala kommun
2013 2014 2015 2016 2017
F4 Fick du plats på det äldreboende du ville bo på? 84 85 85 84 85
F5 Trivs du med ditt rum eller lägenhet? 74 74 71 71 73
F6 Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena? 63 61 61 60 59
F7 Är det trivsamt utomhus runt ditt boende? 68 69 67 65 66
F8 Hur brukar maten smaka? 72 73 73 73 73
F9 Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen? 66 65 65 67 67
F10 Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? 68 68 69 69 66
F11 Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? 45 41 39 39 39
F12 Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp? 57 58 58 58 59
F13 Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 94 92 92 92 92
F14 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 74 74 77 75 79
F16 Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? 86 86 86 87 87
F17 Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende? 86 85 82 85 83
F18 Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? 57 58 57 57 60
F19 Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga? 60 61 57 53 54
F20 Händer det att du besväras av ensamhet? 33 34 38 35 37
F21 Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov? 77 76 74 75 79
F22 Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov? 60 56 55 59 60
F23 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov? 81 80 77 79 77
F24 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? 81 80 78 80 81
F25 Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet? 46 49 49 48 46

Förbättringar:

 • F14 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? (+5%)
 • F20 Händer det att du besväras av ensamhet? (+4%)
 • F18 Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? (+3%)

Försämringar:

 • F11 Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? (-6%)
 • F19 Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga? (-6%)
 • F6 Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena? (-4%)
 • F23 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov? (-4%)
 • F17 Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende? (-3%)

 

Skillnader mellan offentlig och enskild regi

Sammantaget uppvisar boenden i offentlig regi bättre resultat än boenden i enskild regi på följande frågor:

 • F7 Är det trivsamt utomhus runt ditt boende? (7% skillnad)
 • F5 Trivs du med ditt rum eller lägenhet? (5%)

Boenden i enskild regi presterar bättre än boenden i offentlig regi på följande frågor:

 • F8 Hur brukar maten smaka? (9% skillnad)
 • F9 Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen? (9%)
 • F25 Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet? (9%)
 • F6 Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena? (5%)
 • F13 Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? (5%)

Samtidigt som boenden i offentlig regi får 4% fler positiva svar på frågan F24 “Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?” så skiljer sig genomsnittet för övriga frågorna med bara 0,2%.

 

Problemområde

UPS vill särskilt peka på några frågeområden värda särskild granskning vid uppföljning av verksamheten.

Frågan nr 11: Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar?

Värst i Uppsala är privata Ansvar & Omsorg (27% under riksgenomsnittet), Vardaga (23%), Aleris (22%) och Förenade Care (20%). Attendo får dock 14% fler positiva svar än riksgenomsnittet. Vård & omsorg uppvisar resultat som ligger 2% över Uppsalas genomsnitt men 8% under riksgenomsnittet. Av 33 boende i Uppsala får bara 9 över 50% positiva svar på den här frågan. Drygt hälften av alla boende (17 st.) får färre än en tredjedel positiva svar (dvs ≤33%).
Att inte informera om tillfälliga förändringar verkar vara normen idag hos de flesta utförare.

 

Frågan nr 10: Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

3 boenden får fler negativa svar än positiva svar: Bernadotte (44%), Glimmervägen (40%) och Sävjahus (36%). Andelen positiva svar i Uppsala är 66%. Det betyder att ungefär 2 av 3 tycker att personalen hinner göra sitt arbete. 16 boende av 29 har fått påtagligt (minst 5%) färre positiva svar i år jämfört med förra året, dvs. att frågan upplevs försämras hos en majoritet.
Är man nöjd med att en tredjedel inte tycker att personalen hinner göra sitt arbete? Problemet är väldigt utbrett. Vad är orsaken?

 

Frågan nr 23: Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov?

I Uppsala får bara Aleris fler positiva svar än riksgenomsnitt (+5%). Värst är Ansvar & Omsorg (-20%). 10 boenden av 33 får fler positiva svar än riksgenomsnittet (84%). Lägsta andel positiva svar (57%) får TavastehusDrygt 3 av 4 (77%) tycker att det är lätt att få kontakt med personalen. Det är en majoritet, men långt under genomsnittet för Riket eller andra städer. Underbemanning?

 

Frågan nr 6: Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena?

10 boende av 33 får en majoritet av negativa svar. Bara 6 boende av 28 har fått fler positiva svar jämfört med förra året. Privata utförare får sammantaget 5% fler positiva svar än Vård & omsorg. Vi ser en hög korrelation med F9, “Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen?”. Frågan hör ihop med trivsel vid måltiderna och den upplevda tryggheten. Den har försämrats på senare år hos många boende och måste prioriteras mer, särskilt hos Vård & omsorg.

 

Övriga frågor

Aleris som driver Hasselparken och Årstagården får hälften så många positiva svar (30%) på frågan F22 “Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov? som kommunens genomsnitt (60%).
Varför är det svårare att träffa läkare hos Aleris?

Vård och omsorg får färre positiva svar (89%) till frågan F13 “Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?” än alla andra utförare i Uppsala. Dessutom får boenden i enskild regi sammantaget 9% fler positiva svar till frågorna om hur maten smakar (F8), trivsel vid måltiderna (F9) och information (F25) än boenden i offentlig regi.
Har dessa frågor prioriterats bort hos den kommunala utföraren?

Vardaga driver 5 boende i kommunen: Ferlin, Granbommen, Lillsjögården, Skogsgården och Villa Hovstallet. Samtliga uppvisar försämrad nöjdhetssiffror i årets undersökning.
Vardaga driver totalt 64 boende i hela landet och använder eget “kvalitetsindex” för utvärdering. Genomsnittet är 1,86. Alla boenden i Uppsala som drivs av Vardaga ligger långt under den här siffran, från Lillsjögården (1,77) till Villa Hovstallet (1,59).
Varför misslyckas Vardaga med att driva boende i Uppsala med samma kvalitetsnivå som i andra kommuner?

Frågan 15 (som inte redovisas i våra jämförelser) består av 10 delfrågor med fokus på olika möjliga brister i personalens attityd mot seniorerna, och en elfte delfråga (15.11) som lyder “Har under det senaste året inte upplevt något av ovanstående från personalen”. I Uppsala svarar 72% att påståendet stämmer. Det är 6% under riksgenomsnittet. Vi hittar samma 6% skillnad mellan riket och Uppsala för 2015 och 2016.
Att brist på respekt från personalen uppstår 6% oftare i Uppsala än i Riket tyder antingen på underbemanning eller fel rekrytering.

Hittills har vi jämfört andelen positiva svar, dvs. svar som “ja, alltid” eller “mycket nöjd” har samma värde som “ja, oftast” eller “ganska nöjd”. När vi jämför de bästa möjliga svar (t. ex. ”“ja, alltid”) i Uppsala med riksgenomsnittet konstaterar vi att:

 • 12% färre tycker att samarbetet med boendet har gått mycket bra (F27, 40%),
 • 10% färre tycker att det är mycket lätt att kontakta personalen (F23, 33%),
 • 8% färre svarar att de är sammantaget mycket nöjda med sitt boende (F24, 31%)

Sammanfattning

 • Den upplevda kvaliteten i Uppsalas äldreomsorg ligger under riksgenomsnittet och under genomsnittet för jämförbara kommuner.
 • Sammantaget har resultaten förbättrats något de senaste 2 åren
 • Uppsala underpresterar kroniskt på vissa frågor
 • Resultaten på några frågor har försämrats påtagligt de senaste åren.
 • Det mönster som framträder ur svaren pekar på allvarliga brister i bemanning och/eller management.
 • Skillnaderna är stora mellan utförarna, mycket stora mellan boenden.

Särskilda boenden i Uppsala

Här kan du ladda ner Socialstyrelsens rapport ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017” för följande särskilda boenden i Uppsala kommun:

Andreas Ands
Balder
Bernadotte
Björkgården
Björklingegården
Dalbyhemmet
Ebbagården
Eriksdalsgården
Ferlin
Fortuna-Onnela
Glimmervägen
Granbommen
Gutasund
Hagundagården
Hasselparken
Höganäs
Karl-Johansgården
Liljeforstorg
Lillsjögården
Linné
Lundgården
Myrbergska gården
Sandelska huset
Skogsgården
Stenhagen
Sävjahus
Tavastehus
Topelius
Tunåsen
Vigmund
Villa Hovstallet
Västergården
Årstagården